Споживачам

Товари та послуги

Загальні умови постачання природного газу

Права та обов’язки споживача природного газу

Права та обов’язки постачальника природного газу

Порядок вирішення спорів

Мінімальні стандарти та вимоги до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу